Könyvtár 1x1: Beiratkozási díjas alapszolgáltatások

Könyvtár 1x1: Beiratkozási díjas alapszolgáltatások

2020. július 14. 08:00

Folytatjuk a könyvtárak alapszolgáltatásait bemutató rovatunkat. Ezúttal az olvasójeggyel elérhető szolgáltatások kerülnek terítékre.

A beiratkozás az olvasók regisztrációja, nyilvántartásba vétele. A könyvtári törvény rendelkezése szerint az olvasó regisztrációjához és egyben a szélesebb körben értelmezett beiratkozáshoz is meg kell adni a lakcímet és a természetes személyazonosító adatokat. A beiratkozás gyakorlata könyvtáranként eltérő. Néhol a térítésmentes alapszolgáltatások igénybe vételéhez elegendő regisztrációt külön kezelik a feláras szolgáltatásra feljogosító olvasójegyes beiratkozástól.

A beiratkozás és az érvényes olvasójegy díjának megítélése szubjektív. Sokan drágálják is, mások pedig amellett érvelnek, hogy nagyjából egyetlen megvásárolt könyv áráért juthatunk huzamosabb ideig olvasnivalóhoz. A díjakról, így annak esetleges ingyenességéről is, a fenntartó dönt, az így keletkező bevétel jelentősen hozzátesz a könyvtárak finanszírozásához. Szintén egyéni döntés, hogy milyen olvasókategóriáknak (pl. nyugdíjasok, kisgyermekek, diákok, közalkalmazottak, stb.) biztosítanak kedvezményeket a nyilvános könyvtárak. Szintén gyakori az éves szintű akció – pl. olvasás éjszakája, Országos Könyvtári Napok – amikor kedvezményekkel csalogatják az új olvasókat.

Az egyik legalapvetőbb szolgáltatás, amivel a könyvtárakat azonosítják, a kölcsönzés. Érvényes olvasójegy birtokában vehető igénybe, általában egy hónapra szól, fix számú dokumentumra. Ezeket a használati szabályokat szintén az egyes könyvtárak maguk határozzák meg. Sok helyen a könyvek, mellett időszaki kiadvány, kotta és audiovizuális anyagok kölcsönzésére is adódik lehetőség.

A könyvtárközi kölcsönzés a teljes könyvtári rendszer által biztosított szolgáltatás, a lényege az, hogy bármelyik olvasó, bármelyik könyvtárban hozzáférhessen a rendszer partnerkönyvtárainak állományából bármelyik műhöz. Magyarországon e célt hivatott megvalósítani az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR). A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár és partnerei (OSZK, megyei könyvtárak, városi könyvtárak, szakkönyvtárak) által működtetett adminisztrációs rendszer és közös katalógus. Az olvasók a könyvtáraktól kérhetnek könyvtárközi kölcsönzést, a kért dokumentum példányát postai úton küldik a kérdő könyvtárhoz, aki az olvasó rendelkezésére bocsátja. Cikkek és másolatok esetében gyakori az elektronikus úton történő továbbítás, amely kiküszöböli a posta lassúságát.

A kölcsönzésen felüli szolgáltatások már könyvtáranként eltérőek. A tájékoztatásról annyit érdemes tudni, hogy szintén a helyi gyakorlattól függő, hogy a törvény által kötelezően előírt, az alapvető könyvtári szolgáltatások bemutatásán túl beiratkozási díjhoz köti-e a referensz-szolgáltatást. A személyre szabott adat és információszolgáltatás a nyilvános könyvtárak esetében már jellemzően a beiratkozási díjon felüli térítéses szolgáltatások.

Beiratkozási díjhoz kötött helyben használati forma lehet a nyilvános könyvtár számítógépeinek használata és a szakirodalmi adatbázisok igénybe vétele. Előbbiek azon olvasók számára hasznosak, akiknek háztartásában nincs informatikai eszköz, míg az utóbbiak jelentette információmennyiség meghatványozza a könyvtár által nyújtott, eleve hatalmas mennyiségű tudásanyagot. A WiFi használatát is sok helyen beiratkozáshoz kötik. A saját mobil informatikai eszköz használatának kombinálása a könyvtár hozzáférhető állományával minden igényt kielégítő szolgáltatás, legyen szó oktatási, kutatási célról, vagy akár a szabadidő eltöltéséről egy kellemes hangulatú közösségi térben.

A formálódó információs társadalomban a könyvtárak is állandó jelleggel új utakat keresnek olvasóik, felhasználóik kiszolgálására. Egyre több unortodox szolgáltatás kerül be a könyvtárak eszköztárába. A szolgáltatások címkével ellátott híreink nyújtanak ezekről némi ízelítőt.

Összefoglalóan, ha van könyvtári olvasójegyünk, akkor…

  • kölcsönözhetünk;
  • igényelhetünk könyvtárközi kölcsönzést;
  • használhatjuk az információs szolgáltatások teljes palettáját;
  • internetezhetünk, könyvtártól függően saját eszközzel és/vagy helyben használható számítógéppel;
  • kipróbálhatunk újszerű, innovatív szolgáltatásokat.

Következő rész: Térítéses szolgáltatások

Előző rész: Térítésmentes alapszolgáltatások

Felhasznált források:

Ferenczy Endréné: A könyvtári modell – Szolgáltatás In: Horváth Tibor – Papp István: Könyvtárosok kézikönyve 3. kötet 10. fejezet. p. 337-352.

Illusztráció forrása:

StockSnap képe a Pixabayen: https://pixabay.com/hu/photos/k%C3%B6nyvt%C3%A1ri-k%C3%B6nyvek-olvas%C3%A1s-iskola-2616960/

Tetszett ez a hír? Iratkozz fel hírlevelünkre!
Feliratkozom


Kérdezd
a könyvtárost!