1848

A Nemzeti dal autográf példánya a költő 1848-ban papírra vetett kéziratos verseit tartalmazó füzetben maradt fenn (OSZK, Kézirattár)

Petőfi Sándor Nemzeti dal című verse a kultusz alakulásával eggyé vált 1848. március 15-ével, a Pesten kitört forradalommal.

A Nemzeti dal keletkezéséről Petőfi ezt írta naplójában 1848-ban:Kérdezd
a könyvtárost!