Beethoven és Magyarország

Ez a funkció csak bejelentkezett felhasználóknak érhető el.

Bejelentkezés

Beethoven és Magyarország

Beethoven életében fiatal korától kezdve nagy szerepet játszottak a magyarok. Arisztokratáink már elsõ mûvének (3 trió zongorára, hegedûre és gordonkára, 1795) elõfizetõi között szerepelnek. Az op. 1-re a bécsi Artária zenemûkiadó cég elõfizetési felhívást bocsátott ki. A 121 aláíró közül 17 magyar arisztokrata: Almássy, gróf Apponyi, Beleznay, gróf Berényi, gróf Brunswick, gróf Csáky, gróf Cziráky, gróf Erdõdy, herceg Esterházy, gróf Esterházy, gróf Hoyos, gróf Illésházy, gróf Keglevich, báró Orczy, gróf Pálffy, báró Podmaniczky és a gróf Zichy család tagjai. A felsoroltakon kívül a gróf Batthyány, Koháry, báró Forray, gróf Balassa és gróf Dezasse családokkal állt szíves viszonyban a fiatal mester, akikkel a bécsi szalonokban, majd Brunswickék korompai és martonvásári birtokán ismerkedett meg.
A zenemûvészet ebben az idõben csaknem kizárólag az arisztokata családok társadalmában élt, a magyar fõúri kastélyokban korán megismerték és megszerették Beethoven zenéjét. Különösen a Brunswick családdal: Ferenccel, Terézzel és Jozefinnel (a negyedik testvér Charlotte még szinte gyermek volt) állt szoros kapcsolatban.
Beethoven magyarországi útjaival a nemzetközi és hazai viszonylatban is sokat foglalkoztak a kutatók. A kutatások jelenlegi állása szerint három út bizonyítható hiteles dokumentumokkal:
Major Ervin kutatásai szerint Beethoven kilenc magyarországi muzsikussal állt kapcsolatban, ezek: Kleinheinz Ferenc, Fusz János, Klein Henrik, Gróf Amadé Tádé, Kirchlehner Ferenc, Heinisch József, Eberl karmester, Ferka Ferenc, Bihari János. Beethoven természetesen más utatokon is hozzájuthatott a magyar zenéhez; a bécsi zenemûpiacon 1784 óta rendszeresen jelentek meg magyar zenemûvek, és az õ mûvei más csatornákon is elkerülhettek Magyarországra. A mester kétféleképpen élt a magyar tematikával mûveiben: egyszerû dallam-átvételként, valamint egyes dallamfordulatok, ritmus-alakzatok vagy hangulat-típusok átvétele, ill. ezek nyomán komponált önálló témák útján. Beethoven zenéje óriási erõvel hatott elsõsorban Erkel Ferencre és Mosonyi Mihályra, Liszt Ferencre, Dohnányi Ernõre, Weiner Leóra, de magára Bartók Bélára is.Kérdezd
a könyvtárost!