Ábel. Trilógia. Ábel a rengetegben + Ábel az országban + Ábel Amerikában.

Ábel. Trilógia. Ábel a rengetegben + Ábel az országban + Ábel Amerikában.

Kiadó: 
Kiadás éve: 
2018
Oldalszám: 
622 p.
Méret: 
19 cm
Illusztráció: 

A trilógia fordulatos cselekménye: a csíkcsicsói kiskamaszból a hányattatásaiban megérő fiatalember története. Az első részben (Ábel a rengetegben) a címszereplő erdőpásztor a Hargitán; a másodikban (Ábel az országban) egy vándor fogorvos kísérője szerte az országban; a harmadikban (Ábel Amerikában) pedig szerencsét próbáló székely legény a tengeren túl. Ábel az életben maradás és a hazatalálás példázatos alakja, aki eszével, természetes észjárásával és nemes jellemével lesz úrrá a természet viszontagságain és az emberi ellenségességen. Kalandsorozata természetes módon pikareszk regényt idéz, amely több tekintetben a nevelődés regény elemeit is hordozza. Gondolatai, érzései és naiv sejtései, természetes vágyai a létfilozófiai rétegre mutatnak, a jobbik én győzelmének etikáját is fölvillantva. Az író ábrázolásmódja viszont a transzszilvanizmus nép- és tájszemléletét mutató poétikus realizmus diadalát jelenti. Így tehát az első rész jellegzetes havasi pikareszk; a másodikban meghatározó szerepet kap a groteszk - hiszen a havasi fiú szemében az ország (a királyi Románia) valami torz képződmény; a harmadik részben a naiv Ábelt ismerjük meg. Viszont mindhárom kötet - a váltakozó láttatás mellett - a küzdelmes sorsú székelység helytállásának halhatatlan példázata.Kérdezd
a könyvtárost!