Könyvtár adatlap

Könyvtár adatlap

Országos Széchényi Könyvtár

Alaptevékenysége:nemzeti könyvtári feladatok ellátásaKönyvtártípus:
 • ODR-tagkönyvtár
 • nemzeti könyvtár
Ingyenes alapszolgáltatások:
 • könyvtárlátogatás
 • a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helybenhasználata
 • az állományfeltáró eszközök használata
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
Főgyűjtőkörök: hungarikumMellékgyűjtőkörök: könyvtártudomány, magyar irodalomtudomány, magyar történettudományKatalógus(ok):
Szolgáltatás(ok):
 • helyben olvasás
 • könyvtárközi kölcsönzés
 • másolatszolgáltatás: fénymásolat, fotómásolat, mikrofilm
 • Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
 • Nyelv- és irodalomtudományi alap- és alkalmazott kutatás
 • könyvtárközi kölcsönzés
 • központi katalógusok szerkesztése
 • nemzetközi csereszolgálat
 • ISSN- és ISBN-iroda működtetése
 • fölöspéldány-központ működtetése
 • kötelespéldány-elosztás
 • Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
 • tájékoztató szolgálat
 • témafigyelés
 • kiállítások, rendezvények szervezése
 • www-szerver működtetése: www.oszk.hu
 • Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
 • Filozófia- és történettudományi alap- és alkalmazott kutatás
Rendszeresen megjelenő saját kiadványok:
Előfizetett vagy saját fejlesztésű adatbázisok:
 • Bibliotheca Eruditionis, USC Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum
 • Bővebben: http://www.oszk.hu/oszk_katalogusok
 • Brill Book History Online, Typotex Kiadó Interkönyv adatbázisa, Akadémiai Kiadó folyóiratai, szótárai, MeRSZ
 • De Gruyter Journals, Szaktárs – Balassi Kiadó, Szaktárs – Gondolat Kiadó, Szaktárs – Kortárs Kiadó, Szaktárs – Kronosz Kiadó
 • EBSCO, WBIS – World Biographical Information System, Arcanum ADT+
 • Grove Music Online, MTI - Magyar Távirati Iroda, NAVA, Osiris
 • JSTOR - Language&Literature Current Collections, Oxford University Press (OUP) Journals - Arts & Humanities Collection
Az igénybevétel feltételei: 16 éven felüliek használhatják Az intézmény további könyvtárai:
ID1


Látogatók által feltöltött képek

Van egy jó képed, amit feltöltenél ide? Kattints!


A Könyvtárak.hu-n keresztül is elérhető saját digitális gyűjtemények


Statisztikai adatok
Kérdezd
a könyvtárost!
/konyvtar/?1/orszagos-szechenyi-konyvtar