Voluntas tua. Legyen meg a Te akaratod!

Voluntas tua. Legyen meg a Te akaratod!

Kiadás éve: 
2017
Oldalszám: 
91 p.
Méret: 
29 cm
Kötet: 
1
Illusztrátor: 
Illusztráció: 

Szent István király uralkodásának idején nem volt az élet fenékig tejfel. Még egy herceg számára sem. A királyi uralmat elismerni nem akaró nagyurakkal (Koppány, Ajtony, Gyula) való kegyetlen csatározások mellett ráadásul még II. Konrád a Német-Római Birodalom ura is támadást intézett a Magyar Királyság ellen, Anno Domini 1030-ban. Azonban Konrád serege a „felperzselt föld” taktikájával megismerkedve csúfos kudarcot vall, majd fiára, a trónörökös Henrikre hagyja azt a képtelen feladatot, hogy győzedelmeskedjen a teljesen szétzilált császári sereggel. Henrik kishíján a Mosoni láp rengetegébe vész el, ahonnét csak a Szent István parancsára – kereszténységet felvenni nem hajlandó – kivégzett Tonuzoba besenyő fejedelem árulóvá vált utódai mentik meg az őt csapdába csalni akaró magyar sereg fővezérének, Szent Imre hercegnek kemény és harcedzett harcosaitól. Azonban az összecsapás így is elkerülhetetlen és a Csanád vezér kegyetlenül pontos könnyűlovas íjászaiból, a későbbi király, Orseolo Péter velencei lovagjaiból és Szent Imre herceg viking testőrségéből álló magyar sereg tönkreveri a német lovagokat. Azonban Imre lovagias a legyőzöttekkel szemben és a csata helyszínétől egynapi járóföldre lévő Enzesfeld várában lakomával egybekötött békét kötnek, melyben Magyarországot a Lajta és a Fischa közötti területekkel gyarapították.

Tudj meg többet a témáról: 

A történetben szent Imre herceg ábrázolása bizonyos mértékben eltér attól a kultusztól, amivel a katolikus egyház felruházta őt. Mint a 12. századi Imre-legenda írta róla: „Ő a testi nemzést, amely romlandó, a szüzesség lelki fogadalma mögé helyezte\…, és érintetlen hitvese szüzességét romlatlanul megőrizte.” Ebben a történetben az írói fantázia elég érdekes módon magyarázza ezt az Imréről elterjedt legenda eredetét.

Egyébként Szent Imrének a „digitalizált köznép” enciklopédiájában a Wikipedián elég terjedelmes életrajza olvasható: https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Imre

ISBN: 
9789631299489
Idézetek: 

„ Az Úr 995-ik esztendejében száz éve már, hogy a magyar törzsek meghódították a Kárpát-medencét. Géza, mag is a honfoglaló vezérek leszármazottja. Közel huszonöt éve uralkodik a magyar fejedelemség élén. Hatalmának megszilárdítása érdekében békét kötött a környező birodalmakkal, elsősorban a hatalmas Német-Római Császársággal, melyet királyi friggyel pecsételt meg: elsőszülött fiának, Vajknak aki a keresztségben az István nevet kapta, II. Henrik bajor herceg, későbbi német-római császár húgát, Gizellát választja feleségül. A békének viszont nagy ára van: a pogány magyarokat és a velük szövetségben élő, befogadott, Keletről jött törzseket át kell téríteni a keresztény hitre. Géza fejedelem saját könnyűlovas magyarjai és a hozzá hűséges német lovagok vezetésével, sorra legyőzi és behódoltatja az ellenálló törzsfőket. Már csak néhányan vannak, akik dacolnak az új vallással és a fejedelem akaratával. Az ő meggyőzésük a trónörökös, István feladata.”Kérdezd
a könyvtárost!