Könyvtár adatlap

Könyvtár adatlap

Fővárosi Törvényszék Könyvtára

Ingyenes alapszolgáltatások:
 • helyben használat
 • kölcsönzés, hosszabbítás, előjegyzés
 • könyvtárközi kölcsönzés
 • technikai referens szolgálat
 • fénymásolás, nyomtatás, szkennelés
 • katalógus használat: cédula és online
 • jogi online adatbázisok elérése
 • irodalomkutatás, témafigyelés
Főgyűjtőkörök: alkotmányjog, állam- és jogelmélet, állam- és jogtörténet, állam- és jogtudomány, államigazgatás, államjog, büntetőeljárás, büntetőjog, családjog, közigazgatás, mezőgazdasági jog, munkajog, nemzetközi jog, pénzügyi jog, polgári eljárásjog, polgári jog, törvénykezési jogMellékgyűjtőkörök: a könyvtár működéséhez szükséges kiadványok, tájékoztatók., a különböző társadalomtudományok (állam­ és politikatudomány, szociológia, pszichológia, statisztika, közgazdaságtan, történettudomány) körében megjelent jelentősebb művek,, általános jellegű lexikonok, illetve az egyes tudományágakat átfogó szaklexikonok, értelmező és szinonima szótárak, helyesírási szabályzatok, kétnyelvű szótárak, orvostudomány körében megjelent jelentősebb művek, tudománnyal, kultúrával foglalkozó legfontosabb művekElőfizetett vagy saját fejlesztésű adatbázisok:
 • Complex Jogtár
 • HVG-ORAC Jogkódex
 • Justitia Online
Az igénybevétel feltételei: helyi bírák, fogalmazók, ügyészek, ügyvédek használhatják
ID791
Kérdezd
a könyvtárost!
/konyvtar/?791/fovarosi-torvenyszek-konyvtara