Könyvtár adatlap

Könyvtár adatlap

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár

Alaptevékenysége:nemzeti gyűjtőkörű és egyetemi könyvtári feladatok ellátásaKönyvtártípus:
 • ODR-tagkönyvtár
 • nemzeti könyvtár
 • nemzeti gyűjtőkörű könyvtár
 • felsőoktatási központi könyvtár
 • felsőoktatási könyvtár
Ingyenes alapszolgáltatások:
 • könyvtárlátogatás
 • a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helybenhasználata
 • az állományfeltáró eszközök használata
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
 • A Debreceni Egyetem elektronikus Archívumában tárolt, szabadon hozzáférhető dokumentumok használata;
Főgyűjtőkörök: általános gyűjtőkörű, Általános jellegű lexikonok,enciklopédiák, egyes tud.ágakat átfogó szaklexikonok, az Egyetem oktatóinak és kutatóinak publikált és nem publikált tudományos munkái, orvostudomány és határterületei, valamennyi humán- társadalomtudomány elméleti és általános megközelítésű művei, bármely szakterület művelődéstörténeti, eszmetörténeti megközelítésű tudományos igényű kiadványaiKatalógus(ok):
 • WebOPAC
 • szerzői, címszó szerinti és sorozati katalógus
 • kézirattári katalógusok
 • leltári katalógus
 • OPAC háttér adatbázisok
Szolgáltatás(ok):
 • helyben olvasás
 • kölcsönzés
 • könyvtárközi kölcsönzés
 • másolatszolgáltatás
 • kiállítások, rendezvények szervezése
 • központi külföldi beszerzés a tanszéki hálózat részére
 • központi feldolgozás
 • a tanszéki könyvtárak számítógépes feldolgozásának támogatása
 • módszertani tanácsadás és segítségnyújtás a tanszéki hálózat részére
 • általános és szaktájékoztatás
 • online keresés számítógépes adatbázisokban
Előfizetett vagy saját fejlesztésű adatbázisok:
Az intézmény további könyvtárai:
ID65


Látogatók által feltöltött képekA Könyvtárak.hu-n keresztül is elérhető saját digitális gyűjtemények


Statisztikai adatok
Kérdezd
a könyvtárost!
/konyvtar/?65/