Könyvtár adatlap

Könyvtár adatlap

Illyés Gyula Könyvtár

Alaptevékenysége:megyei könyvtári feladatok ellátásaKönyvtártípus:
 • városi könyvtár
 • ODR-tagkönyvtár
 • nemzetiségi báziskönyvtár
 • megyei hatókörű városi könyvtár központi adatszolgáltató könyvtára
Ingyenes alapszolgáltatások:
 • könyvtárlátogatás
 • a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helybenhasználata
 • az állományfeltáró eszközök használata
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
 • tájékoztatás; folyóiratolvasás; közhasznú és helyismereti információ szolgáltatás
Főgyűjtőkörök: általános gyűjtőkörű: ismeretterjesztő, tudományos művek, magyar nyelvű szépirodalom, erős válogatással a külföldi szak- és szépirodalom, helyismeretMellékgyűjtőkörök: német nyelvű könyvek, oktatócsomagok, hangzó- és videódokumentumokKatalógus(ok):
 • leíró katalógus
 • szakkatalógus
 • cédulakatalógusok
 • a helyismereti állomány könyvei fénylyukkártyán
Szolgáltatás(ok):
 • helyben olvasás
 • kölcsönzés: könyv, videó, hangzó anyag, diafilm
 • könyvtárközi kölcsönzés
 • másolatszolgáltatás
 • megyei videótéka
 • megyei nyelvstúdió
 • könyvkötészet
 • nyomdai munkák
 • kiadványgondozói tevékenység
 • német kisebbségi megyei ellátórendszer működtetése
 • városi fiókkönyvtári hálózat működtetése
 • módszertani gondozás, szaktanácsadás
 • kiállítások, rendezvények, foglalkozások szervezése
 • általános és szakirodalmi tájékoztatás
 • sajtófigyelés
 • adatszolgáltatás
 • irodalomkutatás
 • számítógépes adatbázisok offline hozzáférhetőségének biztosítása
Előfizetett vagy saját fejlesztésű adatbázisok:
 • Arcanum Hungaricana
 • EISZ (előfizetés évente változó tartalommal)
 • EISZ (magyar nyelvű adatbázisok): Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag, MeRSZ, Akadémiai Kiadó Szótárai, Attraktor Kiadó, Balassi Kiadó,
Az igénybevétel feltételei: beiratkozott olvasók
ID643


Látogatók által feltöltött képekA Könyvtárak.hu-n keresztül is elérhető saját digitális gyűjtemények
A könyvtárnak nincs elérhető digitális tartalma.


Statisztikai adatok
Kérdezd
a könyvtárost!
/konyvtar/?643/-illyes-gyula-konyvtar