Könyvtár adatlap

Könyvtár adatlap

Füzesabonyi Városi Könyvtár

Alaptevékenysége:városi könyvtári feladatok ellátásaKönyvtártípus:
 • városi könyvtár
Ingyenes alapszolgáltatások:
 • könyvtárlátogatás
 • a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helybenhasználata
 • az állományfeltáró eszközök használata
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
 • olvasótermi használat; tájékoztatás - információ nyújtás; folyóirat olvasás
 • bibliográfia készítés olvasói kérésre
Főgyűjtőkörök: szakdolgozatok, disszertáció, általános gyűjtőkörű, helyismeret, helytörténet, közhasznú, közérdekű információs adattárakMellékgyűjtőkörök: állam- és jogtudomány, álláskeresés, gazdálkodás, mezőgazdasági kisgazdaságok, vállalkozásKatalógus(ok):
 • raktári katalógusok a teljes állományról (1964-)
 • könyvek, időszaki kiadványok, hangzóanyagok leíró és ETO-szakkatalógusa (1970-)
 • videófilmek és elektronikus dokumentumok tárgyszókatalógusa (1998)
 • irodalomtörténeti tanulmánykötetek analitikus bibliográfiai kartotékja (1988)
 • helyismereti gyűjtemény földrajzi, időrendi és tárgyszókatalógusa (2013-)
Szolgáltatás(ok):
 • referenszszolgálat
 • irodalomkutatás
 • közhasznú információszolgáltatás
 • gépi információkeresés
 • helyi címlisták összeállítása
 • helyben olvasás
 • kölcsönzés: minden dokumentumtípus az elektronikus dokumentumok kivételével
 • könyvtárközi kölcsönzés
 • másolatszolgáltatás
 • hangoskönyvtári szolgáltatás
 • szelektív információterjesztés
 • adatszolgáltatás
 • tájékoztatás intézményekről, könyvtárakról
 • kiállítások, rendezvények szervezése
 • művelődési kisközösségek, klubok működtetése
 • olvasótáborok szervezése
 • házhoz szállítás
 • képi dokumentumok kölcsönzése intézmények számára kiállítás céljára
Az igénybevétel feltételei: 16. életévet be nem töltöttek, 16. életévet betöltöttek
ID572


Látogatók által feltöltött képekA Könyvtárak.hu-n keresztül is elérhető saját digitális gyűjtemények
A könyvtárnak nincs elérhető digitális tartalma.


Statisztikai adatok
Kérdezd
a könyvtárost!
/konyvtar/?572/fuzesabonyi-varosi-konyvtar