Könyvtár adatlap

Könyvtár adatlap

Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet, Dokumentációs Központ és Szakkönyvtár

Könyvtártípus:
 • szakkönyvtár
 • országos szakkönyvtár
 • intézeti könyvtár
Ingyenes alapszolgáltatások:
 • olvasóterem használata
 • online katalógus használata
 • folyóirat-olvasó
Főgyűjtőkörök: művészetek, 2. Zene és zenetudomány: zeneelmélet, zenetörténet, zeneszerzők és előadóművészek élete és munkája, népzene, hangszeres- és vokális műzene (különösen a balettzene, opera, operett, musical, társastáncok zenéje, jazz) - kivéve kották (ld. a főgyűjtőkörben)., 3. Néprajz: népszokások (különösen a népi játékok), népművészet (különösen a népviselet), divat- és öltözködéstörténet, etikett., 4. Színházművészet: dráma- és színháztörténet, drámaesztétika, rendezői és színészmesterség, színházi látvány, művészek élete, munkássága. - 5. Filmművészet és médiatudomány: filmtörténet, filmesztétika, művészek élete és munkái, médiaismeret. - 6. Képzőművészet: művészettörténet, művészek élete, mu, 6. A táncművészettel, tánctanítással, tánctudománnyal, koreográfusok és táncművészek életével és munkásságával kapcs. hazai kiadású v. hazai vonatkozású könyvtári dokumentumok, táncversenyek és előadások anyagai, továbbá - válogatva - a tánccal kapcsolatos külföldi kiadású könyvtári dokumentumok., a magyar nyelven megjelenő: - lírai, prózai és drámai antológiákat, - klasszikus és kortárs szerzők műveit, gyűjteményes köteteit, - népköltészet, meseirodalom azok gyűjteményes köteteit,Mellékgyűjtőkörök: az általános és szakmai tájékoztatáshoz szükséges hagyományos és elektronikus belföldi és külföldi információforrások, magyar nyelvű folyóiratok és hírlapok válogatvaKatalógus(ok):
Szolgáltatás(ok):
 • Kutatói kérésre cikkmásolatok (elektronikus), nyomtatott szakirodalom (gyarapítás vagy könyvtárközi kölcsönzés, külföldi kölcsönzés útján történő) beszerzése
 • MMA tagjairól készült portréfilmek, interjúk, székfoglalók megtekintési lehetősége
 • A Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet munkatársai tudományos tevékenységének regisztrálása az MTMT adatbázisában
 • Másolás, szkennelés
Előfizetett vagy saját fejlesztésű adatbázisok:
 • Academic Search Complete
 • Akadémiai Kiadó Folyóiratai, Akadémiai Kiadó MERSZ
 • Arcanum Digitális Tudománytár
 • JSTOR, ARTSTOR
 • Project Muse, Humanities
 • Szaktárs (Balassi, Gondolat, Kortárs, Kossuth, Kronosz, L’Harmattan, Napvilág, Osiris)
 • Tinta Kiadó SzóTudásTár
 • Typotex Interkönyv
ID5312


Van egy jó képed, amit feltöltenél ide? Kattints!
Statisztikai adatok


Kérdezd
a könyvtárost!
/konyvtar/?5312/magyar-m%C5%B1veszeti-akademia-m%C5%B1veszetelmeleti-es-modszertani-kutatointezet-dokumentacios-kozpont-es-szakkonyvtar