Könyvtár adatlap

Könyvtár adatlap

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár. Lévay József Muzeális Könyvtár

Könyvtártípus:
 • fiókkönyvtár
Ingyenes alapszolgáltatások:
 • könyvtárlátogatás
 • a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helybenhasználata
 • az állományfeltáró eszközök használata
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
Főgyűjtőkörök: 1945-ig megjelent dokumentumok: filozófia, irodalomtudomány, nyelvtudomány, pedagógia, történettudomány, vallástudomány, szépirodalom, miskolci kiadású,1945 előtt megjelent időszaki kiadványok, miskolci oktatási intézmények 1945 előtt megjelent értesítőiMellékgyűjtőkörök: a muzeális gyűjteményben található dokumentumok fakszimile és reprint kiadásai, a régi magyar irodalom és művelődéstörténet területét érintő szakkönyvek, írás-, olvasás-, olvasmány-, nyomda-, könyv-, könyvtártörténeti szakkönyvek, régi könyves, muzeális gyűjtemények kiadványai, bibliográfiái, katalógusai, régi magyarországi nyomtatványokKatalógus(ok):
 • központi gépi katalógus
 • könyvek leíró, ETO-szak-, nyomdahely, kiadó és megjelenési idő szerinti cédulakatalógusai
 • RMNY-állomány cédula-, és kötetkatalógusa
 • időszaki kiadványok helyrajzi, leíró és ETO cédulakatalógusa, leíró kötetkatalógusa
 • iskolai értesítők helyrajzi és analitikus cédula- és kötetkatalógusa
Szolgáltatás(ok):
 • helybenolvasás
 • másolat szolgáltatás: fénymásolat, szkennelés, nyomtatás
 • irodalomkutatás
 • adatszolgáltatás
 • gépi információkeresés
 • kiállítások, rendezvények szervezése
Előfizetett vagy saját fejlesztésű adatbázisok:
 • Akadémiai Kiadó Folyóiratai, Akadémiai Kiadó Szótárai, MeRSZ
 • ARCANUM Digitális Tudástár (ADT)
 • Kossuth Könyvkiadó
 • Szaktárs (Gondolat, L’Harmattan, Osiris)
 • Tinta Kiadó: Szó-Tudás-Tár
 • Typotex Kiadó: Interkönyv
 • USC SOÁ Alapítvány: Vizuális Történelmi Archívum
 • Wolters Kluwer: Jogtár
 • Megyei Életrajzi Adatbázis
 • Miskolc Helytörténeti Adatbázis
Az igénybevétel feltételei: betöltött 14. életév Az intézmény további könyvtárai:
ID5257


Van egy jó képed, amit feltöltenél ide? Kattints!
Statisztikai adatok


Kérdezd
a könyvtárost!
/konyvtar/?5257/