Könyvtár adatlap

Könyvtár adatlap

Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Könyvtára

Alaptevékenysége:egyetemi könyvtári feladatok ellátásaKönyvtártípus:
 • szakkönyvtár
 • ODR-tagkönyvtár
 • felsőoktatási könyvtár
Ingyenes alapszolgáltatások:
 • könyvtárlátogatás
 • a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helybenhasználata
 • az állományfeltáró eszközök használata
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
 • Online tájékoztatás/ chat/ facebook
 • Keresés / tájékoztatás adatbázisokból
 • Szakirodalom online elérhetőségének keresése/ tájékoztatás
Főgyűjtőkörök: didaktika, fejlődéstan, felnőttoktatás, felsőoktatás, gyermek fejlődése, gyermek- és ifjúsági irodalom, gyermeklélektan, gyógypedagógia, iskolai értesítők, művelődéstörténet, neveléselmélet, neveléslélektan, nevelésszociológia, neveléstörténet, oktatási módszertan, oktatásszervezés, oktatástechnika, oktatástechnológia, oktatásügy, óvodapedagógia, pedagógia, pszichológia, rajzoktatás, sport, szociálpolitika, szociálpszichológia, szociológia, testnevelésMellékgyűjtőkörök: alkalmazott nyelvészet, deviancia, drámairodalom, drámatörténet, drogismeret, életmód, esztétika, etika, folklór, fonetika, ifjúsági mozgalom, információelmélet, informatika, irodalomelmélet, irodalomtörténet, irodalomtudomány, kommunikáció, kommunikáció-elmélet, könyvészet, könyvkiadás, könyvtár- és információgazdaságtan, könyvtártörténet, könyvtártudomány, könyvtárügy, könyvtörténet, magyar irodalomtörténet, magyar irodalomtudomány, magyar nyelvtudomány, magyar történelem, mentalhigiéné, mitológia, művelődéselmélet, művelődéspolitika, művelődésszociológia, művészetek, művészetelmélet, művészeti irányok, művészetpszichológia, művészetszociológia, művészettörténet, népművelés, népművészet, néprajz, nyelvészet, nyelvtanítás, nyelvtankönyvek, nyelvtudomány, pszicholingvisztika, szakoktatás, számítástechnika, színházművészet, társadalomtörténet, társadalomtudományok, tömegkommunikáció, történelem, továbbképzés, újkori történelem, vallás, valláskritika, vallástörténet, zene, zeneelmélet, zeneoktatásKatalógus(ok):
 • könyvek leíró, szak-, tárgyszó és sorozati katalógusa
 • szakdolgozatok leíró, és tárgyszókatalógusa (1981)
 • folyóiratkatalógus (1977)
 • videókatalógus (1977)
 • cédulakatalógusok (1977)
 • cédulakatalógusok és OPAC (1997)
Szolgáltatás(ok):
 • könyvtárlátogatás - ingyenes
 • helyben olvasás - ingyenes
 • kölcsönzés
 • könyvtárközi kölcsönzés
 • másolatszolgáltatás: fénymásolat
 • állományfeltáró eszközök használata - ingyenes
 • információ a könyvtári rendszer szolgáltatásairól - ingyenes
 • irodalomkutatás
 • témafigyelés
 • adatszolgáltatás
 • állandó tankönyvkiállítás
Az igénybevétel feltételei: A főiskola dolgozói, hallgatói, a gyakorló iskolák tanárai, a megye pedagógusai, a szervezett oktatásban résztvevő felnőttek használhatják.
ID46


Látogatók által feltöltött képekA Könyvtárak.hu-n keresztül is elérhető saját digitális gyűjtemények
A könyvtárnak nincs elérhető digitális tartalma.


Statisztikai adatok
Kérdezd
a könyvtárost!
/konyvtar/?46/pecsi-tudomanyegyetem-egyetemi-konyvtar-es-tudaskozpont-kulturatudomanyi-pedagoguskepzo-es-videkfejlesztesi-kar-konyvtara