Könyvtár adatlap

Könyvtár adatlap

Miskolci Törvényszék Könyvtára

Könyvtártípus:
  • szakkönyvtár
Ingyenes alapszolgáltatások:
  • kutatás
  • témafigyelés
Főgyűjtőkörök: a hazai állam - és jogtudomány körébe tartozó szakkönyvek, az egyes jogágakat illetve jogterületeket átfogó elméleti és gyakorlati szakirodalmak, bírósági határozatok, döntvénytárak, kommentárok, , Európai Unió és nemzetközi jog szakirodalma, összehasonlító elemzéseket tartalmazó könyvek, kiadványok, jogi folyóiratok, közlönyök, jogi szaklexikonok, jogi szakszótárak,jogi monográfiák és gyűjteményes művek,Mellékgyűjtőkörök: Általános jellegű lexikonok, valamint egyes tudományterületekhez tartozó szaklexikonok, Értelmező szótárak, szinonima-szótárak, helyesírási szabályokat tartalmazó könyvek, Kétnyelvű szótárak, Társadalomtudományok (állam- és politikatudomány, pszichológia, szociológia, közgazdaságtan, statisztika, történettudomány, történelemtudomány területén megjelent jelentősebb szakirodalom, Tudománnyal, helyismerettel kapcsolatos művekKatalógus(ok):
  • e-Corvina
Előfizetett vagy saját fejlesztésű adatbázisok:
  • Complex Jogtár
  • e-corvina (Bírósági Integrált Könyvtári Rendszer)
Az igénybevétel feltételei: az intézmény dolgozói kölcsönözhetnek, helyben használat: ügyészek, ügyvédek, joghallgatók
ID3888


Van egy jó képed, amit feltöltenél ide? Kattints!


Statisztikai adatok


Kérdezd
a könyvtárost!
/konyvtar/?3888/miskolci-torvenyszek-konyvtara