Könyvtár adatlap

Könyvtár adatlap

Neumann János Egyetem Könyvtár és Információs Központ

Alaptevékenysége:egyetemi könyvtári feladatok ellátásaKönyvtártípus:
 • felsőoktatási központi könyvtár
 • felsőoktatási könyvtár
Ingyenes alapszolgáltatások:
 • könyvtárlátogatás
 • a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helybenhasználata
 • az állományfeltáró eszközök használata
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
Főgyűjtőkörök: A kertészeti szakkönyvtár gyűjti a kertészet, dísznövénytermesztés, zöldségtermesztés, szőlő- és gyümölcstermesztés, borászat, növényvédelem, menedzsmenttel kapcsolatos irodalmat., A gazdaságtudományi kar állományában gyűjtjük a gazdasággal, pénzügyi joggal, menedzsmenttel kaőcsolatos anyagokat., A műszaki és gazdasági szakkönyvtár gyűjti a mérnöki tudományokkal, technikával, informatikával, menedzsmenttel és gazdaságtudománnyal kapcsolatos publikációkat.Mellékgyűjtőkörök: filozófia, fizika, kémia, közgazdaságtan, matematika, mechanika, minőségbiztosítás, pszichológia, szociológia, termékfejlesztésKatalógus(ok):
Szolgáltatás(ok):
Előfizetett vagy saját fejlesztésű adatbázisok:
 • Akadémiai Kiadó Folyóiratai, Akadémiai Kiadó MERSZ, Akadémiai Kiadó Szótárai, Arcanum Digitális Tudománytár
 • Brill
 • EBSCO Academic Search Complete
 • ProQuest Central, Alexander Street - Art and Architecture in Video, Education in Video
 • Scopus, Science Robotics
 • SpringerLink
 • Web of Science
Az igénybevétel feltételei: A könyvtárba beiratkozhat -regisztrációs díj ellenében - minden 18. évét betöltött magyar állampolgár, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elismeri., A regisztrációs díj mindenkori összegét A könyvtárban fizetendő díjak kancellári utasítás tartalmazza., Az egyetemmel hallgatói, illetve közalkalmazotti jogviszonyban álló személy könyvtári tagsága - amely többször meghosszabbítható - az adott tanévre szól., A külső könyvtárhasználó könyvtári tagsága a beiratkozástól számított egy év időtartamra szól, amely többször meghosszabbítható a regisztrációs díj megfizetése mellett., A könyvtári szolgáltatások igénybevételének részletes szabályait a könyvtár honlapján a szolgáltatások menüpontjában megtalálhatók.
ID35


Van egy jó képed, amit feltöltenél ide? Kattints!
Statisztikai adatok


Kérdezd
a könyvtárost!
/konyvtar/?35/neumann-janos-egyetem-konyvtar-es-informacios-kozpont-