Könyvtár adatlap

Könyvtár adatlap

Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet Könyvtára

Könyvtártípus:
  • szakkönyvtár
Ingyenes alapszolgáltatások:
  • a könyvtári állomány (könyvgyűjtemény, folyóirat-állomány, elektronikus dokumentumok) helyben használata;
  • Internethasználat könyvtári gépeken vagy saját eszközön;
  • másolatszolgáltatás (önkiszolgáló fénymásolás és szkennelés);
  • a könyvtár által előfizetett adatbázisok használata;
  • online állományfeltáró eszközök (katalógusok) használata;
  • információszolgáltatás a könyvtárral, a könyvtár gyűjtökörével és szolgáltatásaival kapcsolatban;
Főgyűjtőkörök: általános régészet, archaeogenetika, régészet korszakok szerint (őskori régészet, klasszika archaeológia, ókori keleti, bizánci, népvándorlás- és honfoglalás kori, középkori és török kori régészet) Mellékgyűjtőkörök: antropológia, egyetemes és magyar történelem (a kora újkorral bezárólag) , földrajz , művészettörténet, néprajzKatalógus(ok):
Szolgáltatás(ok):
ID3388


Van egy jó képed, amit feltöltenél ide? Kattints!


Statisztikai adatok


Kérdezd
a könyvtárost!
/konyvtar/?3388/bolcseszettudomanyi-kutatokozpont-regeszeti-intezet-konyvtara