Könyvtár adatlap

Könyvtár adatlap

Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűteményei - Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára és Teológiai Szakkönyvtára

Alaptevékenysége:egyházi könyvtári feladatok nyilvános könyvtári ellátásaKönyvtártípus:
 • szakkönyvtár
 • egyházi könyvtár
Ingyenes alapszolgáltatások:
 • könyvtárlátogatás
 • a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helybenhasználata
 • az állományfeltáró eszközök használata
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
Főgyűjtőkörök: egyháztörténet, művelődéstörténet, protestantika, teológia és határterületeiMellékgyűjtőkörök: humán tudományok, társadalomtudományok, tudománytörténetKatalógus(ok):
 • leíró katalógus
 • szakkatalógus
 • cédulakatalógusok
 • az állomány egy részéről kötetkatalógus
 • gépi katalógus 1994-től (4 könyvtár közös katalógusa)
Szolgáltatás(ok):
 • helyben olvasás
 • kölcsönzés
 • könyvtárközi kölcsönzés
 • másolatszolgáltatás: fénymásolat
 • irodalomkutatás
 • adatszolgáltatás
 • közhasznú információszolgáltatás
Rendszeresen megjelenő saját kiadványok:
 • Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványsorozat
Az igénybevétel feltételei: helyben bárki használhatja, kölcsönözhetnek a beiratkozott olvasók, 1945 előtti dokumentumok csak helyben használhatóak, védett gyűjteményünk (kézirattár, RMK gyűjtemény) csak beiratkozás után, helyben használható
ID334


Látogatók által feltöltött képekA Könyvtárak.hu-n keresztül is elérhető saját digitális gyűjtemények
A könyvtárnak nincs elérhető digitális tartalma.


Statisztikai adatok
Kérdezd
a könyvtárost!
/konyvtar/?334/tiszantuli-reformatus-egyhazkerulet-kozgy%C5%B1temenyei---debreceni-reformatus-kollegium-nagykonyvtara-es-teologiai-szakkonyvtara-