Könyvtár adatlap

Könyvtár adatlap

Néprajzi Múzeum Könyvtára

Alaptevékenysége:szakkönyvtári feladatok ellátásaIngyenes alapszolgáltatások:
  • könyvtárlátogatás
  • a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helybenhasználata
  • az állományfeltáró eszközök használata
  • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
Főgyűjtőkörök: antropológia, céhek, etnológia, kézművesség, népi iparművészet, népművészet, néprajz, útleírásokMellékgyűjtőkörök: agrártörténet, földrajz, helytörténet, honismeret, irodalomtörténet, mező gazdaság, muzeológia, nyelvészet, régészet, szemiotika, szociográfia, történelemSzolgáltatás(ok):
  • helyben olvasás
  • kölcsönzés (csak a múzeum és az MTA Néprajzi Kutatóintézet munkatársai számára)
  • könyvtárközi kölcsönzés
  • másolatszolgáltatás
  • témafigyelés
Az igénybevétel feltételei: általános iskolai tanulókon kívül mindenki használhatja, külső olvasók nem kölcsönözhetnek
ID281
Kérdezd
a könyvtárost!
/konyvtar/?281/neprajzi-muzeum-konyvtara