Könyvtár adatlap

Könyvtár adatlap

Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Alaptevékenysége:községi könyvtári feladatok ellátásaKönyvtártípus:
  • községi könyvtár
Ingyenes alapszolgáltatások:
  • könyvtárlátogatás
  • a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helybenhasználata
  • az állományfeltáró eszközök használata
  • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
  • könyvtárlátogatás; a kijelölt állományrészek helyben használata; állományfeltáró eszközök használata (katalógus); információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól; közhasznú információk
Főgyűjtőkörök: általános gyűjtőkörű: ismeretterjesztő, tudományos művek, magyar nyelvű szépirodalomKatalógus(ok):
Szolgáltatás(ok):
Rendszeresen megjelenő saját kiadványok:
  • Nagymágocsi Hírmondó
Előfizetett vagy saját fejlesztésű adatbázisok:
  • JaDox helyismereti adatbázis
ID2477


Van egy jó képed, amit feltöltenél ide? Kattints!
Statisztikai adatok


Kérdezd
a könyvtárost!
/konyvtar/?2477/nagymagocsi-petofi-sandor-m%C5%B1velodesi-haz-es-konyvtar