Könyvtár adatlap

Könyvtár adatlap

Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye. Könyvtár

Alaptevékenysége:egyházi könyvtári feladatok nyilvános könyvtári ellátásaIngyenes alapszolgáltatások:
 • könyvtárlátogatás
 • a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helybenhasználata
 • az állományfeltáró eszközök használata
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
Főgyűjtőkörök: humán tudományok, protestáns teológiaMellékgyűjtőkörök: egyháztörténet, magyar irodalom, magyar nyelvészet, művelődéstörténet, néprajz, teológia segédtudományai, történelemSzolgáltatás(ok):
 • helyben olvasás
 • kölcsönzés
 • könyvtárközi kölcsönzés
 • másolatszolgáltatás: fénymásolat
 • irodalomkutatás - korlátozottan
 • adatszolgáltatás - korlátozottan
 • eseti kiállítások, rendezvények szervezése
 • az Egyháztörténeti Munkaközösség előadóestjei
ID133
Kérdezd
a könyvtárost!
/konyvtar/?133/dunamelleki-reformatus-egyhazkerulet-raday-gy%C5%B1jtemenye-konyvtar