Könyvtár adatlap

Könyvtár adatlap

Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Alaptevékenysége:városi könyvtári feladatok ellátásaIngyenes alapszolgáltatások:
 • könyvtárlátogatás
 • a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helybenhasználata
 • az állományfeltáró eszközök használata
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
 • könyvtárlátogatás; kijelölt gyűjteményrészek helyben használata; információ a könyvtár és könyvtári rendszer szolgáltatásairól
Főgyűjtőkörök: általános gyűjtőkörű, helyismeret, mezőgazdaság, német, román, szlovák nyelvű dokumentumokMellékgyűjtőkörök: irodalomtudomány, nyelvtudomány, társadalomtudományok, természettudományokSzolgáltatás(ok):
 • helyben olvasás
 • kölcsönzés
 • könyvtárközi kölcsönzés
 • közhasznú információszolgáltatás: az önkormányzati testületi ülések előterjesztési és jegyzőkönyvei
 • képzőművészeti és ünnepi kiállítások szervezése
 • irodalmi, zenei estek, termékbemutatók, előadások szervezése
 • Örökségünk napjainkban c. rendezvénysorozat
 • videófilmek vetítése iskolai tanulók részére
Az igénybevétel feltételei: bárki tagja lehet, aki a könyvtárhasználati rendet betartja és az éves beiratkozási díjat befizeti.
ID1105
Kérdezd
a könyvtárost!
/konyvtar/?1105/reibel-mihaly-varosi-m%C5%B1velodesi-kozpont-es-konyvtar