Könyvtár adatlap

Könyvtár adatlap

Székesfehérvári Püspöki Könyvtár

Alaptevékenysége:egyházi könyvtári feladatok nyilvános könyvtári ellátásaIngyenes alapszolgáltatások:
  • könyvtárlátogatás
  • a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helybenhasználata
  • az állományfeltáró eszközök használata
  • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
Főgyűjtőkörök: bibliatudomány, egyházmegyei írók művei, egyháztörténet, hitbuzgalmi irodalom, teológiaMellékgyűjtőkörök: helytörténet, magyar történelem, művészettörténetSzolgáltatás(ok):
  • helyben olvasás
  • kölcsönzés (korlátozottan)
  • másolatszolgáltatás: fénymásolat
Az igénybevétel feltételei: olvasói lehetnek egyháziak, kutatók, szakdolgozatot vagy pályázatot készítő főiskolások és középiskolások, esetenként mások is
ID1068




Kérdezd
a könyvtárost!
/konyvtar/?1068/szekesfehervari-puspoki-konyvtar