Könyvtár adatlap

Könyvtár adatlap

Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár

Alaptevékenysége:egyetemi könyvtári feladatok ellátásaKönyvtártípus:
 • szakkönyvtár
 • ODR-tagkönyvtár
 • felsőoktatási központi könyvtár
 • felsőoktatási könyvtár
Ingyenes alapszolgáltatások:
 • könyvtárlátogatás
 • a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helybenhasználata
 • az állományfeltáró eszközök használata
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
 • kölcsönzés,
 • helybenolvasás,
 • használóképzés
 • tájékoztatás előfizetett és iongyenesen elérhető szakirodalmi adatbázisokból
 • kutatástámogatás
 • MTMT adminisztráció
Főgyűjtőkörök: fizika, informatika, kémia, környezetvédelem, matematika, vegyiparMellékgyűjtőkörök: agrártudomány, közgazdaságtan, menedzsment, nyelvtudomány, pedagógia, társadalomtudományokKatalógus(ok):
 • leíró katalógus (1997-ig)
 • szakkatalógus (1997-ig)
 • cédulakatalógusok (1997-ig)
 • különgyűjteményi kötetkatalógus (1997-ig)
 • gépi katalógus (1995-től)
Szolgáltatás(ok):
 • helyben olvasás
 • kölcsönzés
 • könyvtárközi kölcsönzés (a kérések fogadása e-mail-en is)
 • számítógépes online katalógus
  http://193.6.34.40:8991/F
 • MTMT adminisztráció
 • köttetés
 • doktori adatbázis üzemeltetése
 • online szakirodalomkutatás és információkeresés
 • használó képzés
 • hivatkozáskutatás, idézettség keresés
 • kutatástámogatás
 • másolatszolgáltatás
Előfizetett vagy saját fejlesztésű adatbázisok:
 • Akadémiai Kiadó Folyóiratai, Akadémiai Kiadó MERSZ
 • De Gruyter Journals
 • EmeraldInsight - Emerald management
 • Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
 • Science Magazine
 • ScienceDirect, Scopus
 • SpringerLink
 • Web of Science
ID106


Van egy jó képed, amit feltöltenél ide? Kattints!
Statisztikai adatok


Kérdezd
a könyvtárost!
/konyvtar/?106/pannon-egyetem-egyetemi-konyvtar-es-leveltar