Könyvtár adatlap

Könyvtár adatlap

Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei. Könyvtár

Alaptevékenysége:egyházi könyvtári feladatok nyilvános könyvtári ellátásaKönyvtártípus:
 • felsőoktatási könyvtár
 • egyházi könyvtár
Ingyenes alapszolgáltatások:
 • könyvtárlátogatás
 • a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helybenhasználata
 • az állományfeltáró eszközök használata
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
 • helyben olvasás (olvasótermi, raktári, kölcsönzői, stb állomány, folyóiratok); kiállítások és könyvtári rendezvények látogatása; hangzó és audiovizuális anyagok használata, megtekintése, hallgatása
Főgyűjtőkörök: egyháztörténet, filológia, filozófia, honismeret, irodalomtörténet, irodalomtudományMellékgyűjtőkörök: állam- és jogtörténet, belpolitika, gazdaságtörténet, klasszika archeológia, klasszika filológia, közigazgatás-történet, levéltártudomány, művészettörténet, politika pszichológia, tudománytörténet, zenetörténetKatalógus(ok):
 • könyvek leíró és tárgyszókatalógusa
 • régi könyvek porosz katalógusa
 • cédulakatalógusok
 • időszaki kiadványok címjegyzéke
 • HunTéka OPAC
Szolgáltatás(ok):
 • helyben olvasás
 • kölcsönzés
 • könyvtárközi kölcsönzés
 • másolatszolgáltatás: fénymásolat
 • adatszolgáltatás
 • szakirodalmi tanácsadás
Előfizetett vagy saját fejlesztésű adatbázisok:
 • Arcanum
 • EBSCO
 • Unitas - http://www.unitas.hu/
Az igénybevétel feltételei: minden 12 évnél idősebb személy használhatja
ID1017


Van egy jó képed, amit feltöltenél ide? Kattints!


Kérdezd
a könyvtárost!
/konyvtar/?1017/dunantuli-reformatus-egyhazkerulet-tudomanyos-gy%C5%B1jtemenyei-konyvtar