Könyvtár adatlap

E-könyvajánló

Az apostol
Petőfi Sándor
Klasszikus magyar irodalom

Könyvtár adatlap

Szent István Király Múzeum Könyvtára

Alaptevékenysége:szakkönyvtári feladatok ellátásaIngyenes alapszolgáltatások:
  • könyvtárlátogatás
  • a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helybenhasználata
  • az állományfeltáró eszközök használata
  • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
Főgyűjtőkörök: folklór, helytörténet, kiállítási katalógusok, magyar történelem, művészetek, művészetelmélet, művészettörténet, népművészet, néprajz, néptánc, népzene, régészet, történelemMellékgyűjtőkörök: antropológia, auctorok, művelődéstörténet, numizmatika, régi könyvekSzolgáltatás(ok):
  • helyben olvasás
  • kölcsönzés
  • könyvtárközi kölcsönzés
  • adatszolgáltatás
  • irodalomkutatás
  • bibliográfia összeállítása - csak a múzeumi munkatársak számára
Az igénybevétel feltételei: az intézmény kutatói számára helybenolvasás és kölcsönzés, külső olvasóknak helybenolvasás
ID981
Kérdezd
a könyvtárost!
/konyvtar/?981/szent-istvan-kiraly-muzeum-konyvtara