Könyvtár adatlap

Könyvtár adatlap

Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltár Szakkönyvtára

Ingyenes alapszolgáltatások:
 • kutatók számára helybenolvasás
 • dolgozók számára kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés
 • tájékoztatás
 • irodalomkutatás
Főgyűjtőkörök: helytörténet: Pest megye, irattári munka, levéltártudomány, magyar történelem, történeti forráskiadványok, történeti segédtudományokMellékgyűjtőkörök: egyetemes történelem, gazdaságtörténet, jogtörténet, könyvtörténet, közigazgatás-történet, művelődéstörténet, nyomdászattörténet, sajtótörténetSzolgáltatás(ok):
 • helyben olvasás
 • kölcsönzés: csak a levéltár dolgozói számára
 • könyvtárközi kölcsönzés
 • másolatszolgáltatás: fénymásolat
 • fiókkönyvtárak számára beszerzés
 • könyvkötészet
 • irodalomkutatás
 • adatszolgáltatás
Az igénybevétel feltételei: a levéltár dolgozói, kutatási engedéllyel rendelkező kutatók használhatják Az intézmény további könyvtárai:
ID971
Kérdezd
a könyvtárost!
/konyvtar/?971/magyar-nemzeti-leveltar-pest-megyei-leveltar-szakkonyvtara