Könyvtár adatlap

Könyvtár adatlap

Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára

Alaptevékenysége:egyházi könyvtári feladatok nyilvános könyvtári ellátásaIngyenes alapszolgáltatások:
 • könyvtárlátogatás
 • a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helybenhasználata
 • az állományfeltáró eszközök használata
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
Főgyűjtőkörök: Bibliai tudományok, Vallástörténet, Egyháztörténet, Rendszeres teológia, , Gyakorlati teológia, Vallásos irodalom, SegédtudományokSzolgáltatás(ok):
 • értékmegőrzés
 • információk szolgáltatása, a kutatás, a tudományos munka segítése
 • hálózati feladatok végzése
 • szociális funkció
 • szórakoztatási funkció
 • kulturális funkció
Rendszeresen megjelenő saját kiadványok:
Előfizetett vagy saját fejlesztésű adatbázisok:
 • SZIKLA-21 IKR
Az igénybevétel feltételei: A gyűjtemények nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a használati szabályzatot betartja, magára nézve kötelezően elfogadja., Könyvtári tagok: könyvtári tagokká válnak azok, akik személyi adataikat megadják, azokat igazolják, és a tagdíjat befizetik. , Könyvtári látogatók: akik csak a szolgáltatások adott körének ingyenes igénybevételére jogosultak., Kutatók: levéltári kutatásra jogosult mindenki, aki előre jelzi kutatási szándékát, és személyi adatát megadja, valamint okmányaival igazolja annak valódiságát.
ID967
Kérdezd
a könyvtárost!
/konyvtar/?967/kecskemeti-reformatus-egyhazkozseg-konyvtara-es-leveltara