Könyvtár adatlap

Könyvtár adatlap

Eötvös Károly Megyei Könyvtár Dózsavárosi Könyvtár

Könyvtártípus:
 • városrészi könyvtár
 • fiókkönyvtár
Ingyenes alapszolgáltatások:
 • könyvtárlátogatás
 • helybenhasználat
 • az állományfeltáró eszközök használata
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
Főgyűjtőkörök: általánosKatalógus(ok):
Szolgáltatás(ok):
 • kölcsönzés
 • előjegyzés
 • könyvtárközi kölcsönzés
 • egyéni és csoportos könyvtárhasználó-képzés
 • csoportos foglalkozások (szünetel)
 • reprográfiai szolgáltatások
 • számítógép- és internethasználat (szünetel)
 • olvasópályázatok, vetélkedők szervezése
Az igénybevétel feltételei: Könyvtári tagságot bármely természetes személy regisztrációval vagy beiratkozással létesíthet Az intézmény további könyvtárai:
ID5400


Van egy jó képed, amit feltöltenél ide? Kattints!
Statisztikai adatok


Kérdezd
a könyvtárost!
/konyvtar/?5400/eotvos-karoly-megyei-konyvtar-dozsavarosi-konyvtar