Könyvtár adatlap

Könyvtár adatlap

Politikatörténeti Intézet Könyvtára

Alaptevékenysége:szakkönyvtári feladatok ellátásaKönyvtártípus:
 • szakkönyvtár
 • munkahelyi könyvtár
 • levéltári könyvtár
Ingyenes alapszolgáltatások:
 • könyvtárlátogatás
 • a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helybenhasználata
 • az állományfeltáró eszközök használata
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
Főgyűjtőkörök: magyar köztörténet szereplőiről szóló életrajzi feldolgozások, visszaemlékezések, magyar történettudomány irodalma, 19-20. század, magyarországi munkásmozgalom irodalma, magyarországi politikai pártok irodalma, nemzetközi munkásmozgalom irodalma, politikatörténet, politikatudomány elméleti szakirodalma, feldolgozásai, tanulmánygyűjteményei, forráspublikációi, szakfolyóirataiMellékgyűjtőkörök: politikatudomány kutatásához szükséges rokon- és segédtudományok legfontosabb irodalma, új- és legújabbkori egyetemes történelem szakirodalmaKatalógus(ok):
 • Szikla gépi integrált katalógus (2003 után beérkezett állományra)
 • könyvek leíró és tárgyszavas cédulakatalógusa (2003 előtt beérkezett állományra)
 • folyóiratok betűrendes kardex-nyilvántartása
 • CD-lemezek katalógusa
Szolgáltatás(ok):
 • tájékoztatás a könyvtár állományáról és szolgáltatásairól
 • helyben használat
 • másolatszolgáltatás: fénymásolat, szkennelés
 • másolatszolgáltatás: fénymásolat, fotómásolat
 • könyvtárközi kölcsönzés (a kérések fogadása e-mail-en is)
 • könyvtárközi kölcsönzés (csak intézeti dolgozóknak)
 • interhasználat biztosítása (saját gépen)
 • könyvtári órák, foglalkozások
Előfizetett vagy saját fejlesztésű adatbázisok:
 • ARCANUM adatbázis
Az igénybevétel feltételei: a Politikatörténeti Intézet munkatársai, minden, 18. életévét betöltött természetes személy, egyedi könyvtárvezetői engedéllyel rendelkező 18 év alatti természetes személy
ID3298


Látogatók által feltöltött képekA Könyvtárak.hu-n keresztül is elérhető saját digitális gyűjtemények


Statisztikai adatok
Kérdezd
a könyvtárost!
/konyvtar/?3298/politikatorteneti-intezet-konyvtara