Könyvtár adatlap

Könyvtár adatlap

Magyarországi Unitárius Egyház Könyvtára

Alaptevékenysége:egyházi könyvtári feladatok nyilvános könyvtári ellátásaIngyenes alapszolgáltatások:
  • könyvtárlátogatás
  • a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helybenhasználata
  • az állományfeltáró eszközök használata
  • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
Főgyűjtőkörök: általános teológia, protestáns hittudomány, protestáns teológia, unitárius szerzők nem unitárius témájú művei, unitárius szerzők unitárius vonatkozású műveiMellékgyűjtőkörök: általános és magyar egyháztörténet, általános kézikönyvek, lexikonok
ID3219
Kérdezd
a könyvtárost!
/konyvtar/?3219/magyarorszagi-unitarius-egyhaz-konyvtara