Könyvtár adatlap

Könyvtár adatlap

Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár

Alaptevékenysége:egyetemi könyvtári feladatok ellátásaKönyvtártípus:
  • teszt
  • teszt
  • szakkönyvtár
  • ODR-tagkönyvtár
  • felsőoktatási központi könyvtár
  • felsőoktatási könyvtár
Ingyenes alapszolgáltatások:
  • könyvtárlátogatás
  • a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helybenhasználata
  • az állományfeltáró eszközök használata
  • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
Főgyűjtőkörök: filozófia, irodalom: szépirodalomból a magyar és a világirodalom történetének jelentős alkotásai, a kortárs hazai és nemzetközi irodalom reprezentáns művei magyar nyelven, oktatás: ELTE oktatástörténete; az európai felsőoktatás története válogatva, történelem: közép- és újkori magyar és egyetemes történelem, tudománytörténet: a Könyvtár fő- és mellékgyűjtőköréhez kapcsolódó tudományterületeken, vallás: vallástörténet, vallástudományMellékgyűjtőkörök: az Egyetem oktatóinak és kutatóinak publikált és nem publikált tudományos munkái, valamennyi humán- társadalomtudomány elméleti és általános megközelítésű művei, bármely szakterület művelődéstörténeti, eszmetörténeti megközelítésű tudományos igényű kiadványaiKatalógus(ok):
Szolgáltatás(ok):
Rendszeresen megjelenő saját kiadványok:
Előfizetett vagy saját fejlesztésű adatbázisok:
Az igénybevétel feltételei: minden 14 éven felüli állampolgár használhatja helyben, a kölcsönzéshez önálló munkaviszony, a kéziratos állomány használatához kutatói engedély kell.
ID23


Van egy jó képed, amit feltöltenél ide? Kattints!

Látogatók által feltöltött képek

Statisztikai adatok


Kérdezd
a könyvtárost!
/konyvtar/?23/eotvos-lorand-tudomanyegyetem-egyetemi-konyvtar-es-leveltar