Sophie könyvek

Találóbb címet aligha adhatott volna a költő gyermekversei kicsiny kötetének, hiszen számára a vers hangszer, amelyből mindenféle varázsos muzsikát, dallamot csal elő, hol játékosan szóló, csilingelő ritmust, hol meg komolykodót, mélyen zengőt.

A meseregény két ifjú hőse a dallamos nevű testvérpár, Tururu és Türürü. A kisfiút és a kislányt kíváncsiságuk arra sarkallja, hogy világgá menjenek és megkeressék azt a Világszép Meseországot, amelyről már olyan sokat hallottak. Nemcsak céljuk, vándorlásuk is mesébe illő; csodatévő somfavessző gyógyítja meg fáradt lábukat, csodatévő csalánlevél teljesíti minden kívánságukat.

A bozontos meselény, Ormányos Hüntyüllér az erdei újságok közül az Állati Dolgok című napilapot járatja, egészen addig, míg egy újsághírből megtudja, hogy az emberek kétségbe vonják létezését. Galántai Csaba mesefüzérének darabjaiból egykettőre kiderül, hogy a gyerekekben mindig meg lehet bízni: Danika ország-világ előtt hitet tesz jó barátja, az Ormányos Hüntyüllér létezéséről.Kérdezd
a könyvtárost!