elbeszélés

Vidra Szabó Ferenc madárlátta történetei olyanok, mint a mesebeli favágó tarisznyában hazavitt, madárlátta kenyere, csak nem összegyűlt morzsákat, hanem igaz történeteket visz haza, melyek olyan hihetetlenek, hogy akár mesék is lehetnének.

Matyi és Sári, az iskolából hazafelé tartva egy fura úr segítségére sietnek, aki hálából szokatlan tárggyal, egy telefonkagylóval ajándékozza meg őket. Ezzel kezdetét veszi különös és mulatságos iskolai kalandjaik sora, mert a gyerekek hamarosan rájönnek, a kagyló bármilyen különös kérésüket teljesíti. Ám kívánságaik legtöbbször meggondolatlanok.

„Míg a lepke a papíron ül, nem gépelhetek, mert a billentyűk mozgása, a kattogás elriasztaná. Ölembe ejtett kézzel üldögélek hát, és várom, hogy kedves kis látogatóm elszálljon. Neki azonban esze ágában sincs. Oly sokat röpködött már, hogy jólesik megpihennie a szép fehér papíron. Én pedig ülök, azzal a mozdulatlansággal, amelyet még gyerekkoromban szoktam meg.

Varga Domokos nevezetes és közkedvelt kötetének tizennégy írása az ötvenes évek második felében keletkezett.

A kötetben szereplő rövid történetek középpontjában egy minden szépre-jóra figyelő, tudásra szomjas kisfiú áll.

Móra varázslatos műve, a Kincskereső kisködmön (1918) témája végső soron az emberi élet. Hősies küzdelem ez a lét: naponként megújuló harc a szegénység és a belőle fakadó szomorúság ellen.

A falusi iskola a színhelye a kötet négy elbeszélésének (Az Iskolában, A gyerekek, Bűntárgyalás, Kék paradicsom, liliom) amelyekből megismerhetik a mai gyerekek miként éltek, tanultak régen a falusi iskolások.

Nógrádi Gábor Galambnagymama című kötete az elmúlt évtizedek során már sokadik alkalommal lát napvilágot, a „Nagy könyv” versenyben az olvasók által a legjobbnak tartott 100 könyv közé is bekerült.

A Nagy magyar mesemondók sorozatban nem éppen teljes joggal foglal helyet Mikszáth Kálmán írásainak ez a speciális válogatása. Azért nem, mert Mikszáth "igazi" mesét, átírt népmesét vagy klasszikus értelemben vett műmesét sohasem írt.

Az úgy volt ... - kezdi a 70-es években játszódó történetek mesélését Janikovszky Éva könyvének kamasz hőse, ám a szöveg folytatásából az derül ki, hogy - bár napjainkban nem nyomasztja a tizenéveseket a takarékbélyeg-felelősség, az őrsi feladatvállalás terhe, nem kötelező a kertvárosi szociális otthonba tett látogatás- a kamaszgondok évtizedek múltán is ugyanazok maradtak.

A Lázár Ervin válogatta mesegyűjtemény darabjai között sokféle mesetípus helyet kapott. Akadnak históriai ihletésűek, mondafeldolgozások, anekdotikus elbeszélések, balladás hangoltságú történetek és az igazi meséhez legközelebb álló népmesei ihletésűek egyaránt.

Tordon Ákos könyvének lapjain a szülőföld - a Nyitra megyei Érsekújvár - milliője, házai, lakói, a gyermekkor letűnt világa rajzolódik ki és ölt formát. A nem tudatosan átélt, az érzelmek, hangulatok, benyomások formálta titkokkal teli gyermekkori élményeiből merítkeznek két ciklusba rendezett (Tizenkét mese kicsinyeknek, Tizenkét régi történet nagyobbacskáknak) rövidke elbeszélései, meséi.Kérdezd
a könyvtárost!