állatos vers

2004-ben, a költő 75. születésnapjára jelent meg Tarján Tamás szerkesztésében a válogatás, amelyet Fitz József-díjjal tüntettek ki. Százegy verset tartalmaz a kötet nyolc ciklusban (Mi lennék?; Vadcseresznye; Van egy forrás valahol; Kezdődik az iskola; Búcsúzódal; Egyedül a fenyőerdő; Pitty-potty; Megosztom veletek).

A Kállai Nagy Krisztina kedves, színpompás rajzaival illusztrált mondókáskönyvben Lackfi Jánosnak több, óvodásoknak, kisiskolásoknak íródott korábbi verse és számos új költeménye kapott helyet. Ezek a versek, mondókák a pici gyerekek által megtapasztalt mindennapi kis életakciókhoz - öltözéshez, hajmosáshoz, körömvágáshoz, evéshez, pelenkázáshoz - kapcsolódnak.

Az óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló versantológia mintegy másfél száz költeményének szerzője kivétel nélkül az új magyar líra alkotója, többségük pedig kortárs költő. A Bújócska című ciklus darabjait csakúgy, mint az Egymást hajtja négy testvér című ciklusét, a természet ihlette (Nemes Nagy Ágnes: Titkos út, Weöres Sándor: Bújócska).

Koncsol László, a szlovákiai magyar irodalom egyik legismertebb alkotója, az ő gyermekeknek szánt verseinek foglalata a kötet.

Nagy Bandó András az Ünnepi Könyvhétre megjelent szép kiállítású kötete hatvan gyerekverssel örvendezteti meg a legfiatalabb korosztályt. A jó ritmusú, könnyed rímelésű versek nemcsak zeneiségükkel ragadják meg az óvodáskorúak figyelmét, de a témaválasztás okán is sikerre számíthatnak körükben.

Tamkó Sirató Károly a magyar gyermeklírai darabok „virtuóza”. Igazán üdvözlendő az a tény, hogy a legutóbb 1981-ben megjelent Pinty és ponty most újra nyomdafestéket láthatott. Az óvodások által jól szavalható, remekül ritmizálható versek, formanyelve kissé groteszk, ám épp ennek okán talál a szerző utat a legkisebbekhez.

Tizennégy gyermekkönyvből - Benedek Elek, Móra Ferenc, Zelk Zoltán és Lázár Ervin meséskönyveiből, továbbá bölcsődések verseskönyvéből, óvodásoknak szánt népmese-válogatásból - merítve született a Nagy felolvasókönyv, mely három nagy fejezetbe gyűjti a verseket és meséket, s az életkori csoportosításon belül témák szerint rendezi őket.

„Piros dróton ült a fecske, piros dróton lila folt, mert a fecske lila volt.” Évtizedekkel ezelőtt jelent meg Nemes Nagy Ágnes gyermekeknek szóló verseskötete, melyet most új illusztrációkkal adott ki ismét a Móra Kiadó. Molnár Jacqueline színpompás rajzai legalább akkora élmény jelentenek majd a legkisebbeknek, mint maguk a versek.

„Éj-mélyből fölzengő – csing-ling-ling – száncsengő. Száncsengő – csing-ling-ling – tél csendjén halkan ring.” Weöres Sándor születésének századik évfordulója alkalmából állított ki a Holnap Kiadó egy válogatást a költő gyermekverseiből.Kérdezd
a könyvtárost!