Kőrössi P. József (1953-) (vál.)

Benedek Elek gazdag mesegyűjteményeiből - valamennyi meseolvasó korosztály igényeihez igazodóan - harmincat kínál a válogatott kötet.



Kérdezd
a könyvtárost!